Máy PS4 Chính Hãng: PS4 Slim, PS4 Pro

Mimi Game là Đại Lý Ủy Quyền Sony Việt Nam.